Persontransport

Spillere må på ingen måde lade sig transportere under den fastsatte runde, med mindre det er tilladt af Komiteen, eksempelvis tilbage for at slå en ny bold og lign. – der kan ikke gives tilladelse til generel anvendelse af golfkøretøj under en turnering.

Straf for overtrædelse: Se DGU´s Hard Card, Standard lokalregel G-6: Persontransport.

Undtagelser

Undtaget fra denne regel er spillere med en EDGA (European Disabled Golf Association) tilladelse til at bruge et golfkøretøj. Sådanne spillere må lade sig transportere på et golfkøretøj uden tag og med begrænset hastighed. Kontakt DGU ved spørgsmål.

Værtsklubben er ikke ansvarlig for at skaffe et golfkøretøj til spilleren ved ovennævnte undtagelser.

Last modified: Nov 02, 2023