Deltagerbegrænsning Finaleturnering

Der kan højst deltage 78 spillere i alt. Deltagerne kvalificerer til finalen via højeste ranglisteplacering.

Blandt de rettidigt tilmeldte spillere kvalificerer deltagerne til finalen på følgende måde:

 1. Højeste ranglisteplacering på DGU Point-Ranglisterne*
 2. Derefter laveste handicap, såfremt der ikke er spillere nok med en ranglisteplacering:
 • Mid-Age-damer, 6 deltagere.
 • Mid-Age-herrer, 9 deltagere.
 • Senior-damer, 12 deltagere.
 • Senior-herrer, 21 deltagere.
 • Veteran-damer, 6 deltagere.
 • Veteran-herrer, 15 deltagere.
 • Superveteran-damer, 3 deltagere.
 • Superveteran-herrer, 6 deltagere.

  *) Ranglisteplacering på hhv. Mid-Age, Senior, Veteran og Superveteran Point-Ranglisterne ved tilmeldingsfristens udløb er gældende ved kvalificering for alle rækker.

OBS: Hvis der er færre end 3 deltagere i en række, annulleres denne. Tilmeldte spillere overføres automatisk til en anden række, hvis vedkommende er kvalificeret og der er plads i rækken.

Ved undertegning i en herre-række, kan de andre rækker overtegnes med samme antal, så det samlede antal herre-deltagere når op på 51.

Ved undertegning i en dame-række, kan de andre rækker overtegnes med samme antal, så det samlede antal dame-deltagere når op på 27.

Ved samlet undertegning (færre end 51 tilmeldte) i herre-rækkerne, kan dame-rækkerne overtegnes med samme antal og vice versa, så det samlede deltagerantal når op på 78.

Såfremt færre end 3 spillere tilmelder sig i en række, udgår denne række.

For spillere, der kvalificeres via handicap gælder de samme handicapbegrænsninger i finalen som i de øvrige 3 Senior Tour (30+) turneringer.

Princip for overtagelse af evt. uudnyttede pladser i respektive aldersrækker fremgår af figuren nedenfor:

Last modified: Nov 02, 2023