Reservelisten

Startlisten udfærdiges på grundlag af udtagne spillere. Såfremt antallet af rettidigt tilmeldte spillere overstiger det i turneringsbetingelserne fastsatte deltagerantal, oprettes reserveliste i handicap rækkefølge for hver række. Hvis der er 2 eller flere spillere med samme handicap, foretages lodtrækning.

I tilfælde af afbud til mesterskabet suppleres startlisten med spillere fra reservelisten.

Kun spillere, som figurerer på reservelisten, kan indsættes ved afbud.

Tilmeldinger modtaget efter tidsfristen kan accepteres, og spillernavne noteres på reserveliste i kronologisk rækkefølge efter de rettidigt tilmeldte.

Last modified: Nov 02, 2023