Reserver

I holdopstillingen i singler må der i forhold til holdopstillingen i foursomes være udskiftet én spiller, som erstattes af en reserve. Hvor der er krav om opstilling i handicaprækkefølge, placeres reserven i den korrekte handicaprækkefølge i forhold til de andre singler.

Når holdopstillingen er afgivet i singler, kan der ikke længere indsættes reserver.

Ved brug af reserver gælder de under “deltagende spillere” beskrevne regler (underpunkt 1.1).

Ukorrekt brug af reserve medfører tab af de singler, som berøres heraf, med maksimale cifre.

Reserver ved finalespil

Det er tilladt at udskifte spillere på holdet fra lørdagens semifinale og erstatte med reserver til søndagens finale. Men kun i det omfang at de almindelige karantæneregler overholdes.

Se reglerne for skift af spillere/karantæneregler punkt 1.16

Særlige forhold ved oprykningsspil – slagspil

Klubberne skal senest mandag i ugen op til oprykningsspillet til DGU´s sekretariat indberette navne og DGU- nummer på de deltagende spillere. Startlisten laves umiddelbart herefter.

Indsættelse af reserve på spilledagen er tilladt. Meddelelse om indsættelse af reservespiller skal ske til den ansvarlige turneringsleder senest 15 minutter før holdets første start.

En reserve går ind på samme spilletidspunkt som den spiller, han/hun erstatter. Der må ikke byttes om på rækkefølgen i forhold til den offentliggjorte startliste.

Last modified: Nov 02, 2023