Turneringsledelse

DGU’s Turnerings- og Regelkomité er “Komité” i overensstemmelse med Procedurer for Komitéen, Afsnit 1.

På dagen udgør DGU´s turneringsleder samt de udpegede dommere turneringens ”Komité”.

Revision: 1
Last modified: Nov 28, 2023