Persontransport

Spillere må på ingen måde lade sig transportere under den fastsatte runde, med mindre det er tilladt af Komiteen, eksempelvis tilbage for at slå en ny bold og lign. – der kan ikke gives tilladelse til generel anvendelse af golfkøretøj under en turnering.

Straf for overtrædelse: Se DGU´s Hard Card, Standard lokalregel G-6: Persontransport.

Undtagelser

Undtaget fra denne regel er spillere med tilladelse til at bruge et golfkøretøj i henhold til gældende regler for dette. Det formelle bevis skal have form af:

  • EDGA WR4DG Pass med godkendelse til at bruge køretøj og/eller Regel 25.4, eller
  • EDGA Access Pass med godkendelse til at bruge køretøj og/eller Regel 25.4

Såfremt værtsklubben ikke tillader bestemte typer køretøjer, kan der søges dispensation hos DGU til at benytte et køretøj som klubben accepterer. Dette skal ske i god tid, så der foreligger en afgørelse før kampen. Kontakt DGU ved spørgsmål.

Værtsklubben er ikke ansvarlig for at skaffe et golfkøretøj til spilleren ved ovennævnte undtagelser.

Transport – ordensregler mv.

Der gøres opmærksom på, at klubbens ordens- og sikkerhedsregler for kørsel skal overholdes, samt at der tages ekstra hensyn til øvrige matcher som spilles på samme bane. Retningslinjerne for Etikette, Dårlig opførsel og Skadelig adfærd er beskrevet i Generelle sanktionsbestemmelser og Etisk Kodeks.

Herudover henvises til DGU´s Hard Card, Standard lokalregel G-6: Persontransport

Last modified: Nov 03, 2023