Krav til spillerdokumentation i nationale turneringer for anvendelse af Regel 25

En spiller har ret til at bruge de relevante underafsnit i Regel 25, hvor det er oplagt uden nogen form for lægeligt bevis (såsom synlig mangel af en ekstremitet), i hvilket tilfælde Komitéen kan acceptere spillerens tilladelse uden behov for ekstra dokumentation.

Hvis der for Komitéen er nogen tvivl om, at en spiller kan tillades at bruge tilpasningerne i Regel 25, skal spilleren levere et formelt bevis for deres behov for at kunne bruge Regel 25. Hvis Komitéen ikke præsenteres for det omtalte bevis for et funktionshandicap, kan spilleren ikke anvende Regel 25 i turneringen, men kan deltage i turneringen på de almindelige vilkår i Golfreglerne. Det formelle bevis skal have form af:

EDGA WR4DG Pass med angivelse af, hvilket Regel 25-afsnit, der kan anvendes, eller
EDGA Access Pass med angivelse af, hvilket Regel 25-afsnit, der kan anvendes

Tilladelse til at anvende køretøj i en national turnering fremgår af turneringsbetingelserne punkt 2.3 for den enkelte turnering.

Last modified: Nov 03, 2023